Start

 Operatörer i samverkan

Complus AB är ett paraplybolag som ägs av små och medelstora kabeloperatörer.

  • Complus är en samverkande aktör som tillvaratar delägarnas intressen gentemot myndigheter, programbolag och leverantörer.
  • Complus skall vara en stark och respekterad förhandlingspart.
  • Genom Complus skall delägarna erbjudas förmånliga ramavtal.
  • Complus skall vara en naturlig samlingspunkt där delägarna kan delge varandra information och erfarenhet.
  • Complus skall informera delägarna inom område teknik, juridik och kundadministration.
  • Complus skall ge sina delägare tillgång till information och utbildning.

  *   KABEL-TV        enkelt - flexibelt - kundvänligt   * 

Uppdaterad 2017-02-20  

Nyheter

Bolagsstämma 2016

Datum för stämman är 2016-05-26 Kl.11,00.

 

Företagsledning:

COMPLUS AB

Storgatan 17

341 30  Ljungby

 

vd@complus.se

Christer Henriksson

0372-30120

Administration:

COMPLUS AB

Mats Knuts Väg 76

784 54 Borlänge

 

info@complus.se

Kenneth Forsman

070-6624450